6 square kilometres
27,884
GI
Gibraltar
Gibraltar
EU
.gi
GIP
Pound
350
en-GI,es,it,pt
Edit