582,650 square kilometres
40,046,566
KE
Kenya
Nairobi
AF
.ke
KES
Shilling
254
#####
^(\d{5})$
en-KE,sw-KE
Edit